Archeofashion official logo

HIGH QUALITY, STORY BASED

MADE WITH LOVE IN IRAN

مسابقه ی عکاسی از مناطق باستانی

هر کدام از ما می توانیم یک سفیر ویژه برای منطقه ای باشیم که در آن زیست می کنیم. در هر شهری از شهر های ایران عزیزمان به فاصله ای کوتاه شما می توانید با یک اثر ارزشمند از تاریخ باستان مواجه شوید و چه اندک به این سرمایه ی بزرگ در کنارمان پرداخته ایم. اکنون با سه سالگی آرکیوفشن و همراهی شما قصد داریم در یک مسابقه ی جذاب و تخصصی شما را به همراهی دعوت کنیم. پس برای شرکت در این مسابقه حتما ثبت نام کنید و ضمن مطالعه ی نحوه ی شرکت در مسابقه ما را در برگزاری شکوهمند آن یاری رسانید.
برای شرکت در این مسابقه نیاز به پرداخت ورودی نیست و شما می توانید حتی با موبایل خود طبق استانداردهای مسابقه عکاسی کنید. در این مسابقه می توانیم بخش های کمتر دیده شده ی سرزمینمان را نمایش دهیم.

چهل میلیون تومان جایزه برای این مسابقه در نظر گرفته شده است

نمی توان بدون شهر شوش تاریخ ایران را شناخت و نمی توان بدون چغازنبیل به عظمت ایران بزرگ پی برد، یادگاری از دوران عیلام باستان که تا به امروز برجای مانده است و در دل خود هزاران راز سر به مهر دارد. تیشرت اینشو شیناک گام نخست ماست در معرفی این محوطه ی ارزشمند پارسی. پیشنهاد ما به شما تهیه ی این تیشرت و بازدید از این محوطه ی گرانمایه است.

اینشوشیناک نمایشی از دنیای کهن عیلامی

سبد خرید