دومین موجودی که اهورامزدا خلق نمود آب بود، موجودی مقدس در بین ایرانیان و بسیاری از مردم جهان که مظهر پاکی است. تا به حال دقت کرده اید که چرا در پشت سر مسافر آب ریخته می شود؟
در اوستا آب را به صورت آپی و در زبان پهلوی نیز آنرا آپ می نوشتند. در اساطیر ایرانی پس از خلق آب توسط اهورامزدا، آب از جنوب کوههای البرز به کل جهان راه یافت. در کتاب تاریخ هرودوت پدر علم تاریخ درباره ی ایرانیان نوشته است که احدی از ایرانیان آب را آلوده نمی کنند و بسیار در مورد اهمیت آب در بین آنها سخن گفته است. ماه هشتم ایرانیان آبان نام دارد که برگرفته از نام آب است و ایرانیان آنرا تقدیم به ایزد نگهبان آب کرده اند.
اما فرشته ی آب کیست؟​​​​​​​

اله ای با نام آناهیتا

اما ایزدبانوی آناهیتا کیست و ریشه ی این نام چیست؟​​​​​​​

این ایزدبانو نامش در اوستا و زبان ارمنی آناهیت است، زبان شناسان آناهیتا را به معنای پاک و بی آلایش می دانند. بسیاری از معابد ایران باستان همچون معبد آناهیتا در کنگاور و نیز بیشاپور به این ایزدبانو تقدیم شده اند. در بسیاری از دوره های تاریخی ایران نقشی بزرگ داشته خصوصا در زمان هخامنشیان و بالاخص در دوره ی اردشیر دوم. این ایزدبانوی بزرگ در دوران ساسانی نیز اهمیت خود را نگهداشت. ایزد بانوی آناهیتا نه تنها برای ما ایرانیان بلکه برای بسیاری از مردم جهان و تمدن های متعدد  بسیار مقدس بوده است. مردم ارمنستان او را بانوی پرشکوه، مادر همهٔ دانش‌ها، دختر اورمزد بزرگ و نیرومند می دانند. بسیاری از الهه ها همچون ایشتار خدای جنگ وزیبایی در بابل رابسیار مشابه با این ایزد بانو دانسته اند.​​​​​​​​​​​​​​

برخی نقوش متعلق به این ایزدبانو
طاق بستان، خسرو دوم (وسط)، میترا (راست)، آناهیتا (چپ) ​​​​​​​

 نرسه شاه ساسانی (وسط)، آناهیتا (راست)​​​​​​​

بناي موسوم به معبد آناهيتا با 7/4 هكتار وسعت دومين سازه بزرگ سنگي ايران پس از مجموعه تخت جمشيد بشمار مي رود. بيشتر پژوهشگران و محققين اين بنا را به ناهيد فرشته و نگاهبان آب، زايش و زايندگي نسبت داده اند. بناي موسوم به معبد آناهيتا در شرق استان كرمانشاه و در مركز شهر كنگاور و در امتداد يك جاده قديمي واقع شده كه در گذشته فلات ايران را به بين النهرين متصل مي كرد. اين مسير ارتباطي از سال 121پيش از ميلاد تا سده هشتم ميلادي تحت عنوان جاده ابريشم به رونق خود ادامه داده و معبد آناهيتاي كنگاور از جمله بناها و يادمان هاي تاريخي – فرهنگي است كه در امتداد آن شكل گرفته است.​​​​​​​

بناي كنگاور از نگاه مورخين و سياحان
 ايزدور خاراكسي سياح و جغرافيانويس يوناني در سال 37 ميلادي اولين كسي است كه از اين بنا به نام معبد آرتميس نام مي برد. بيشتر نويسندگان ايراني و عرب از اين بناي يادماني با نام قصرالصوص به معناي كاخ دزدان نام برده اند. اين انتساب به جهت غارت اموال سپاه تازيان در ناحيه نهاوند بود كه غارتگران پس از انجام كار خود در اين بنا پناه گرفته و حتي مدتي را در محاصره تازيان بودند. از جمله مورخين اسلامي كه مطالبي را در ارتباط با اين بناي يادماني نوشته اند؛ مي توان به این حوقل،  ابن فقیه، مقدسی ، یاقوت و مستوفی اشاره كرد. همه آنها از شگفتی های این بنا و زیبايی های معماری آن یاد کرده اند.
طي يك قرن گذشته بيشتر جهانگردان غربي و پس از آن باستان شناسان و مورخان غربي كه از ميسر  همدان به كرمانشاه عبور كرده اند از ويرانه هاي اين بنا ديدن كرده و مطالبي در مورد آن نوشته اند و بقاياي به جاي مانده در شهر كنگاور را معبد خورشيد، معبد يوناني، عمارت يوناني، معبد آرتميس، معبد ديانا و بالاخره معبد آناهيتا نام برده و تاريخ آن را به دوران سلوكي و دوران اشكاني نسبت داده اند. ​​​​​​​

از همان اوایل ابتدای راه اندازی آرکیوفشن به دلیل دوستی صدراشریعتمداری و مدیران منطقه بیستون و معبد کنگاور جناب آقای گراوند، نقش آناهیتا بعنوان یک نقش کلیدی برای آرکیوفشن در نظر گرفته شد و بر اساس یکی از نقوش کمتر دیده شده ی این ایزد بانو در جلد یک کتاب و یک سنگ نگاره ی قدیمی که عکس آن را پیدا کردیم، نقشی مدرن از این الهه طراحی شد.​​​​​​​

سبد خرید