تاریخ و تمدن ایرانیان

 مقدمه 

برای بسیاری از علاقمندان تاریخ ایران باستان و محوطه های باستانی ایران شاید بزرگترین مشکل نبود پایگاهی در جهت معرفی این مساله است، جایی که به صورت پیوسته و داستان وار بتوانیم تاریخ ایران و جهان را مطالعه کنیم. متاسفانه در دنیای امروز پراکندگی اطلاعات باعث شده است تا سوشیال مدیا خود به محیطی نادرست برای اطلاعات جسته گریخته و پیوسته نادرست مبدل شود و از سویی دیگر، زبان سخت باستان شناس ها و تاریخ دانان باعث شده بسیاری از علاقه مندان از این موضوعات فراری شوند و بخش بزرگی از هویت و تمدن ایرانی به فراموشی سپرده شود.

هدف ما در آرکیوفشن، بیان تاریخ و معرفی آن به زبانی ساده و لذت بخش است، جایی که بتوانیم با بررسی های دقیق و علمی و کاوش های فراوان تاریخ را ساده تر بیان کنیم و آنرا به طعم لذت بخش مد ترکیب کرده و معجونی جدید را در اختیار شما قرار دهیم. بسیاری از مقالاتی که از این پس در اختیار شما قرار می گیرد خلاصه شده و ساده شده ی بسیاری مقالات علمی و تحقیقاتی می باشد، با ذکر ماخذ آن شما می توانید آنرا استفاده و باز نشر کنید. اگر نویسنده هستید و یا محقق با ما همکاری کنید تا مرجعی جامع بسازیم.

دستان شما را به گرمی می فشاریم.

سبد خرید